Acceptance & Commitment Therapy

 

Onze belangrijkste drijfveer in ons leven is onze zoektocht naar geluk. Wanneer iets niet loopt zoals we willen, gaan we op zoek naar een oplossing. ACT gaat ervan uit dat emotioneel lijden een deel van ons leven is en op zichzelf dus geen teken is van een onderliggende stoornis. Echter, in een verwoede poging dit lijden te vermijden, wordt het lijden alleen maar groter.

Mensen hebben niet zelden de ervaring dat dingen waartegen ze botsen steeds terugkomen of zelfs erger worden. Alle pogingen om hiermee om te gaan of het leven draaglijker te maken (therapie, drugs, vermijdingsgedrag) hebben tot nu toe geen blijvend resultaat opgeleverd. Aan motivatie en doorzetting ontbreekt het meestal niet, aan een goed inzicht wel.

Geef de strijd met je monsters op

en geniet van het leven

ACT voor wie ?

. Je probeerde reeds meermaals om een (psychisch of emotioneel) probleem op te lossen maar zonder resultaat ?
. Je weet wel wat je wil, maar je komt er niet. Het ontbreekt je aan moed en doorzetting of er komt steeds ‘iets tussen’. Je blijft er maar over piekeren.
. Je leeft voornamelijk in functie van anderen en vraagt je wel eens af wat je zelf wil.
. Je kan moeilijk aanvaarden wat je niet kan veranderen.
. Je lijdt aan chronische pijnklachten, ziekte, letsel, enz, en je kan dat moeilijk een plaats geven in je leven.
. Je gaat gebukt onder psychisch en emotioneel lijden (piekergedrag, schuldgevoelens, angst, negatieve emoties, enz)
. Je kan moeilijk genieten van wat er is.
. ...

Het doel van ACT is :

  • beter kunnen omgaan met psychisch lijden en emotionele pijn (angst, verdriet, frustratie, twijfel, onzekerheid, laag zelfbeeld, depressie, ....)

  • een duidelijker zicht  krijgen op wat voor jou waardevol is in je leven

  • (dwingende) gedachten en overtuigingen opmerken zonder er slaaf van te zijn
  • jezelf leren kennen
  • leren aanvaarden wat je niet kan veranderen

  • toegewijd zijn aan je doelen

  • psychologische flexibiliteit ontwikkelen zodat je keuzes kan maken die er écht toe doen.

Geef me de kracht te veranderen
wat ik kan veranderen,
de moed te accepteren wat ik niet kan veranderen
en de wijsheid het verschil te zien
(Reinhold Niebuhr)


Meer weten over ACT ?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een nieuwe vorm van gedragstherapie.

ACT is een wetenschappelijk gefundeerde psychotherapie waarvan de effectiviteit bij tal van problematieken werd aangetoond. Binnen ACT zien we psychische problemen voornamelijk als gevolg van psychologische inflexibiliteit.

We verliezen onze psychische flexibiliteit door onze gedachten en gevoelens voor waar aan te nemen (cognitieve fusie) en door onvermijdelijke pijn niet te willen voelen (experiëntiële vermijding).

ACT leert je a.d.h.v. mindfulnessoefeningen los te komen van je gedachten (je bent niet wie je denkt te zijn). Je leert de dingen te zien zoals ze zijn. Je neemt je leven in handen en maakt waardevolle keuzes. ACT nodigt je uit te accepteren wat je niet kan veranderen.

ACT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek maar de kennis ervan brengt je niets als je zelf niet aan de slag gaat. Verandering vraagt oefening en moed, met vallen en opstaan leer je je een nieuwe manier van zijn eigen te maken (toegewijde actie).

Je bent veel meer dan je gedachten, gevoelens en gedragingen (zelf als context).

Toegewijde actie (commitment) : Om gelukkige keuzes te maken, moeten we weten wat waardevol voor ons is (waarden).

ACT Praktisch :

We gaan aan de slag in een kleine groep van max 8 personen. Dit geeft ons voldoende tijd om jouw situatie uit te diepen, jouw valkuilen te bespreken en jouw richting te bepalen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje (ook de therapeut) en werken in een groep geeft je de kans te leren van anderen.

We baseren ons op ervaringsgericht leren. Verandering vraagt tijd en inspanning. Tijdens de sessies proberen we de theorie op een creatieve manier te ervaren. We zoeken naar persoonlijke oplossingen voor iedere deelnemer. Tussen de sessies door is het noodzakelijk ook zelf na te denken, te observeren, te oefenen in aandachtgericht in het leven staan en effectief stappen te ondernemen in de richting van jouw waardevol leven. Zonder deze oefeningen en persoonlijke ervaringen verlies je de kracht van ACT.

Inschrijven kan na een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we na of dit programma voor jou op dit  moment de meeste geschikte aanpak is. Na het programma kan je desgewenst in een individueel gesprek je vorderingen, vragen of problemen verder bespreken.

Iedere sessie is opgebouwd vanuit eenzelfde structuur :

We starten met een aandachtgerichte oefening (mindfulness). Dit leert je loskomen van je gedachten. Je leert opmerken wat er in je hoofd en lichaam gebeurt en waarom je reageert zoals je reageert.

Vervolgens bespreking we de thuisopdrachten. We staan stil bij jouw ervaringen en je vragen

We bespreken een nieuw thema en maken dit op een creatieve manier concreet voor jouw situatie.

We bespreken de nieuwe thuisopdrachten

Wanneer :


Woensdagen  28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11 en 23/11 van 19 tot 21 uur


Prijs :

Voor 8 sessie van 2 uur betaal je 319 euro. In deze prijs zit een syllabus, werkbladen en drank inbegrepen.
Zie ook 'respect voor afspraken'

Inschrijving :

Inschrijven kan door telefonisch contact op te nemen (0483/298.018) of via deze link 


Individuele opvolging :

Indien je tussen de sessies door of na de 8 weken met de tools die ACT je aanreikt heel concreet aan de slag wil, kan je hiervoor naar wens individuele sessies inlassen. 

Terugkomsessies :

Na het traject van 8 weken, ken je alles wat ACT je te leren heeft. Je kan je weg alleen verder zetten. Ervaring leert ons dat er al doende soms vragen blijven oprijzen. Daarom bied ik terugkomsessies individueel of in groep aan. Binnen deze sessies is ruimte om vragen te stellen over jouw valkuilen en hoe je ermee kan omgaan. We oefenen ook nieuwe mindfulnessoefeningen om flexibeler in het leven te staan.

De data worden vastgelegd op aanvraag.

Uit je hoofd, in het leven