Depressie

Ieder mens heeft periodes waarin hij/zij zich ongelukkig voelt, het leven te zwaar vindt of geen interesse meer heeft. Moeilijke momenten horen nu eenmaal bij het leven. Meestal gaan ze vanzelf over of kan je hier zelf een oplossing op vinden. Wanneer deze depressieve gevoelens langer aanhouden, spreken we van een ziekte en is professionele hulp aangewezen.

Symptomen van een depressie :

Je bent neerslachtig, verdrietig, somber, huilerig.
Je schept geen plezier meer in dingen die je voorheen graag deed.
Je hebt veel minder of net veel meer eetlust dan voordien, je bent afgevallen of juist aangekomen.
Je kan moeilijk in slaap komen of je slaapt net heel veel.
Je bent erg nerveus en rusteloos of andersom veel trager dan voorheen zodat het anderen gaat opvallen.
Je bent moe en je hebt nergens energie voor.
Je voelt je niets waard of je hebt uitzonderlijk veel schuldgevoelens.
Je hebt moeite om je te concentreren, helder te denken en besluiten te nemen.
Je hebt het gevoel dat je beter dood zou zijn of je denkt aan zelfdoding.

Onderzoek heeft aangetoond dat we op moeilijke momenten in ons leven, momenten waarop we gevoelig zijn voor depressie, neigen te focussen op de negatieve aspecten van ons leven terwijl positieve aspecten nauwelijks tot niet worden opgemerkt. Binnen De Essentie krijg je erkenning voor je lijden en gaan we op zoek naar de kleinste sprankels, de lichtpuntjes in je leven, om kleur te krijgen in dit donkere beeld. Je leert waarom het zo ver is kunnen komen en wat je er kan aan doen. Je leert eveneens op welke manier je herval kan voorkomen.

Zonder hervalpreventie loop je risico opnieuw geplaagd te worden door een klinische depressie.

Heb je in het verleden reeds meerdere depressieve episodes doorgemaakt, dan kan je je desgewenst ook inschrijven voor een groepstraject 'hervalpreventie bij depressie'. Binnen deze ‘Mindfulness Based Cognitive Therapy’ leer je aandachtgericht omgaan met je klachten. Voor meer info, klik hier.