Veerkrachtig omgaan met stress en burnout

Op een dag ben je opgebrand. Je bent moe, je hebt geen zin meer, alles wat je doet, vergt zoveel van je, je werk slabbakt. Of stopt misschien helemaal. Je kent het misschien wel : je wil wel maar het lukt niet meer. Waar loopt of liep het mis ? Waarom kom je er niet ondanks je steeds grotere inzet ? Hoe moet het nu verder ?

Wil je vermijden om in een burnout terecht te komen ? Of heb je reeds het punt bereikt dat je lichaam het van je verstand overneemt en stop zegt ? Kan je er niet meer om heen : zo kan het niet verder ?

 

Dit traject kan je helpen inzicht te krijgen in jouw energiebalans.

In onze hectische maatschappij is stress en burnout een feit. De beste werkers met de meeste inzet en ambitie zijn vaak de eerste slachtoffers. Maar stress doet zich uiteraard ook voor binnen niet-werkgerelateerde levensdomeinen. Aanhoudende stress heeft zeer nadelige effecten op onze psychische en fysieke gezondheid. Veerkrachtig leren omgaan met stress is dus geen overbodige luxe.


1. Welke klachten heb je
2. Wat is de oorzaak ?
3. Hoe raak je ervan af ?
4. Genieten, hoe doe je dat ?

Je leven in balans

 
Binnen dit traject krijg je zicht op jouw klachten, hoe ze zijn ontstaan en op hoe je lichaam en geest elkaar beïnvloeden. We gaan na welk deel van je persoonlijkheid een invloed heeft op jouw klachten (bv. je gedrevenheid, perfectionisme, zelfbeeld, vaardigheden, volharding, e.a.) en hoe deze kwaliteiten je zullen helpen in het anders leren omgaan met stress. We optimaliseren jouw copingsvaardigheden en jouw klare kijk op gebeurtenissen. We staan uiteraard ook stil bij welk leven je wil en welke keuzes je hierbij wil maken.

Je krijgt tips om te leren ontspannen én om te leren genieten.  
Je leert zorg dragen voor jezelf, binnen de context waarin jij je bevindt. Een gevoel van erkenning, waardering, van goed genoeg zijn, van tevreden zijn… Je krijgt een wegenkaart naar een leven in balans. Dit alles verhoogt je draagkracht en zet de deur open naar een gelukkig leven.

Verandering komt door ervaring en niet door enkel theoretische kennis. Binnen dit traject zoeken we jouw noden en valkuilen en leer je daar heel concreet mee om te gaan. 


Praktisch :

In totaal gaan 6 sessies door van 2 uur ; sessie 6 gaat door 4 weken na sessie 5. Dit geeft deelnemers de kans al het geleerde in praktijk om te zetten, ervaring op te doen en valkuilen te leren kennen. Dit kan is sessie 6 bijgestuurd worden.

Ik kies voor kleine groepen van maximum 6 personen. 

Inschrijven is (zonder tegenindicatie) mogelijk na een intakegesprek. 

Indien je tussen de sessies door of na het traject behoefte hebt om nog dieper op jouw vragen in te gaan, kan dit tijdens een individueel gesprek.

Data :

Donderdag 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5 en 8/6 tussen 14 uur en 16 uur

Indien data of uur je niet passen, neem vrijblijvend contact op. Groepen kunnen samengesteld worden in functie van beschikbaarheid.

Prijs :

264 euro (werkbladen, geluidsopnamen en drank inbegrepen)


Concreet

Stress is een lichamelijke reactie op een situatie die potentieel gevaarlijk kan zijn. Bij langdurige stress kunnen klachten ontstaan als hoofdpijn, nekpijn, vermoeidheid, futloosheid, concentratiestoornis, vergeetachtigheid, hyperventilatie, enz. Ons hormonale stelsel werd dusdanig belast dat de werking ervan gewijzigd wordt. Tot rust komen, recupereren en ontspannen wordt daadwerkelijk moeilijker. Je lichaam en geest hebben tijd nodig om tot herstel te komen. Het proces naar herstel vergt rust maar ook een leerproces van hoe je veerkrachtiger met 'eisen' kan omgaan.
In de loop van dit proces krijg je een concreet beeld over :
  1. Wat is stress, aanpassingsstoornis of burnout
  2. Hoe kan stress mij ziek maken 
  3. Wat zijn mijn energievreters en energiegevers : waaraan verlies ik energie en wat pept me op, zowel op vlak van werk als prive
  4. Copingsvaardigheden : hoe ben ik tot nu toe met moeilijke situaties omgegaan, welke alternatieve vaardigheden kan ik leren
  5. Cognitieve therapie : op welke manier bepalen mijn gedachten hoe ik functioneer en waartoe ik mezelf in staat acht, hoe kan ik positiever in het leven staan
  6. Persoonlijkheidskenmerken : welke persoonlijkheidskenmerken belemmeren me en wat kan ik eraan doen
  7. Toekomstperspectief : welke keuzes wil ik maken in mijn leven en waarop baseer ik me (best) hiervoor
  8. Hoe voelt het positieve effect van aandachtgerichte oefeningen, mindfulness en yoga. Wat doet ontspannen en zorg dragen van mezelf met mijn stressklachten
  9. Welk concrete stappen kan ik verder nemen om gedragsverandering te integreren, hoe voorkom ik herval

We hanteren een interactieve stijl waarin je aangespoord wordt om psycho-educatie en cognitieve therapie concreet te maken voor jouw situatie, én waarbij je kan putten uit de ervaringen van anderen. Voel je vrij om zelf te bepalen welke informatie je wel of niet met de groep wil delen.

Na iedere sessie worden ervaringsgerichte oefeningen meegegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Zonder deze ervaringsgerichte oefeningen mis je je kans om tot een diepgaande en effectieve verandering te komen. Ben je bereid om er ook effectief mee aan de slag te gaan ? 

Heb je nog vragen ? Voel je geheel vrij om contact op te nemen.