Visie

Ieder mens is uniek.
Ieder mens is in essentie ook zo gelijk. We koesteren allemaal een diep verlangen om gelukkig te zijn.

Als hulpverlener bepaalt ons mensbeeld hoe we mensen benaderen en wat we denken wat binnen hun mogelijkheden ligt. Mensen zijn wonderlijke wezens met een eigen innerlijke kracht.  

Hoe we in het leven staan en op welke manier wij ons geluk nastreven, wordt grotendeels bepaald door onze opvoeding, cultuur, geschiedenis, onze persoonlijkheid en de omgeving waarin wij leven. We zijn kind van onze ouders en kind van onze tijd. Al deze factoren spelen een belangrijke rol in hoe we ons gedragen en hoe we ons voelen.

Ik geloof dat je kan leren om gelukkig te zijn. Wetenschappelijk onderzoek vanuit de positieve psychologie bevestigt deze stelling. Gelukkig zijn is dus een werkwoord ; het is een stappenplan om op weg te gaan met de neus in de goede richting. Dankzij mijn academische opleiding erken ik het belang van wetenschappelijk onderbouwde theorieën en technieken. Ik maak gebruik van protocollaire behandelingen die evidence-based zijn, dat wil zeggen dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze behandelmethode de klacht(en) doet verminderen. Maar er zijn ook wijsheden binnen de oosterse filosofie die al eeuwen de mens een weg tonen naar een gelukkig leven. Ik ga dan ook graag op zoek naar raakvlakken tussen westerse psychologie en oosterse filosofie.

prev next
play

Laat ons dus de eerste stap nemen op weg naar een gelukkig leven. Ik maak hierbij een onderscheid tussen kortstondig geluk (een fijne gebeurtenis, een doel bereiken, intens genieten) en blijvend geluk, of een manier van zijn.
Stel dat je geplaagd wordt door ernstig psychisch lijden zoals depressie, angst, dwang, e.a. Vaak eist dit al je aandacht op waardoor er weinig ruimte overblijft voor positieve dingen. Psychotherapie kan je helpen om disfunctioneel aangeleerde reacties (zowel cognitief, gedragsmatig als emotioneel) te zien en te veranderen. Je krijgt zicht op je hersenspinsels en je krijgt handvatten om ermee om te gaan. Andere vormen van psychisch ongemak zoals verdriet, rouw, conflict, e.a. horen gewoon bij het leven en kan je best aanvaarden. Maar soms is de pijn zo intens dat je niet wil of kan aanvaarden ; je gaat ermee in gevecht, je wil er van af, je maakt je boos, enz. Hoewel dit een zeer menselijke reactie is, maakt het de dingen alleen maar erger. Een goed gesprek met een vriend of psychotherapeut kan een ander perspectief bieden en je lijden hieromtrent doen afnemen. Aandachtgericht in het leven staan helpt uiteraard ook (via o.a. meditatie, mindfulness, yoga). Je ziet de dingen zoals ze zijn. Door in het hier en nu te leren zijn, ontwaak je in je echte leven. Je kijkt met een heldere blik naar wat er zich voordoet aan emoties, gedachten, gedragingen, fysieke gewaarwordingen, enz en je leert er adequaat mee omgaan. Op een mindfulle manier breng je zo het geluk iedere dag een stapje dichterbij.

En zo komen we bij een andere stap naar een gelukkig leven, nl. spirituele groei. Als mens zijn we niet alleen het product van onze genen, opvoeding en maatschappij waarin we leven. Gelukkig zíjn we ook (Esse = zijn). In onze zuivere essentie zijn we een bron van gelukzaligheid.

Niet ieder mens voelt de behoefte naar spirituele groei. Vele mensen voelen zich gelukkig zonder hier ooit over na te denken. Dit thema zal dan ook enkel aangeraakt worden wanneer jij er zelf vraag naar hebt.

Tijdens therapiegesprekken hoor ik vaak mensen zeggen ‘Ik heb alles wat ik nodig heb maar ik voel me niet gelukkig.’ Mensen zoeken diepgang in hun leven, ze zoeken betekenis.

In onze maatschappij is er hoe langer hoe minder ruimte voor spiritualiteit. We proberen ons staande te houden in alle uitdagingen die op ons afkomen (de perfecte werknemer, het perfecte lichaam, ons ontplooien in allerlei hobbies, het hoogste aantal ‘likes’, maar ook angst om niet te voldoen, angst voor kritiek of angst voor de toekomst, enz.). Sociale contacten gebeuren grotendeels via een scherm. Ondanks de aanwezigheid van de wereld in onze huiskamer, stijgt het gevoel van eenzaamheid. We hebben dus nood aan verbondenheid, terugkomen naar de essentie, contact met de natuur, less is more. We moeten respect cultiveren, mededogen voor onze medemens en respect voor het milieu. Zorg voor onze omgeving betekent zorg voor onszelf. Gelukkig stijgt het bewustzijn rond zorg voor onze planeet en gelukkig ook groeit het aantal mensen dat interesse toont in mindfulness, meditatie of yoga. Er gebeurt meer en meer wetenschappelijk onderzoek naar thema’s die aanleunen bij spiritualiteit (vb. onderzoek naar het effect van mindfulness, onderzoek binnen de kwantumfysica en onderzoek binnen de positieve psychologie), wat ik ook als een zeer positieve evolutie zie.

Laat je niet afschrikken door de term spiritualiteit. Ik heb het hier niet over een godsdienst of dogma maar over jezelf leren kennen zoals jij in wezen bent. Het is, net als psychotherapie, leren omgaan met de gebeurtenissen van elke dag en er betekenis aan geven. (voor meer info over spiritualiteit klik hier)

Iedere dag blijven we dus moedig verder streven naar beter ; “Als ik dit heb, zal ik gelukkig zijn.”  We proberen alle vormen van lijden weg te duwen en we proberen de leuke dingen des levens stevig vast te houden of te bekomen. Het voortdurend streven naar dingen die we niet hebben en vechten tegen dingen die we niet willen, vergt veel moeite en inspanning en brengt ons lijden.

Kunnen we dus ons geluk een handje helpen ? Ja natuurlijk. Er zijn vele manieren om op weg te gaan. Aan jou om de eerste stap te zetten.


De kracht van evolutie is oneindig veel sterker dan alle obstakels op haar pad. Deepak Chopra