Werking groepen

Binnen mijn praktijk bied ik psychotherapeutische trajecten in groep aan.

Ik breng mijn jarenlange ervaring in psychotherapie en werken met groepen samen en bied je groepstrajecten aan waarin psycho-educatie, psychotherapie en ervaringsgericht leren hand in hand gaan. Ik houd de groepen bewust klein om een stimulerende en ondersteunende sfeer toe te laten. Dit geeft jou de kans jouw concrete situatie te exploreren en uit te diepen. Het werken in groep biedt je de mogelijkheid te leren uit de ervaringen van anderen en de steun te voelen van mensen die met dezelfde dingen worstelen.

Ik bied verschillende trajecten aan in groep rond specifieke thema's. Deze groepen zijn steeds opgebouwd rond 3 pijlers :

  • meer inzicht krijgen in je persoonlijke situatie,

  • alternatieve 'gezondere' manieren leren kennen om met moeilijkheden om te gaan

  • het creĆ«ren van oefenruimte om deze kennis in je dagelijkse leven toe te passen

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, ook ik als hulpverlener. De idee van persoonlijke informatie te delen in groep schrikt vele mensen af. Nochtans wordt luisteren naar lotgenoten, horen hoe zij met moeilijkheden omgaan en wat voor hen werkt, als deugddoend ervaren. De kracht die uitgaat van het werken en mogen leren van anderen die in dezelfde situatie zitten, is zeker een meerwaarde binnen het werken in groep. Maar niemand wordt verplicht iets te zeggen. Jouw aandachtig luisteren en de interesse die je toont, kan voor de spreker als ondersteunend ervaren worden. Zo draagt ieder zijn unieke steentje bij in een groepstraject.

Ik kies ervoor om te werken in kleine groepen van maximum 8 personen. Dit geeft een comfortabeler gevoel en geeft iedereen de kans zijn eigen proces te gaan.

Bij aanvang van ieder programma benadruk ik het belang van vertrouwelijkheid. Aan de deelnemers wordt gevraagd om persoonlijke informatie van anderen binnen de groep te houden. 

Vooraleer je je kan inschrijven voor een groep, plannen we samen een intakegesprek. Tijdens dit gesprek ga ik na of jouw verwachtingen overeen komen met wat de groep je kan bieden. Ik noteer jouw hulpvraag en houd hier rekening mee in de loop van het groepsproces. Mocht er toch een tegenaanwijzing voor je zijn om deze groep te volgen, dan bespreken we samen wat voor jou op dat moment de beste piste is.


Het samen benoemen van moeilijkheden en zoeken naar oplossingen
geeft een gevoel van erkenning.
Het groepsgebeuren geeft steun en motiveert om aan de slag te gaan.