Narratieve therapie

Narratieve therapie

Ik volgde de opleiding narratieve therapie bij Johan Van de Putte. Johan was mijn supervisor tijdens mijn opleiding gedragstherapie. Hij leerde me binnen de opleiding narratieve therapie om de mooie kracht in ieder mens te benoemen en iedere sprankel hoop tot leven te wekken.

Vanuit de narratieve therapie focus ik op de positieve kanten van je leven. Ik maak tijd en ruimte om empatisch naar jouw verhaal te luisteren ; er is ruimte voor je verhaal, je verlangens of dromen en je waarden. Binnen jouw, soms pijnlijke verhaal, ga ik op zoek naar je kracht, je vaardigheden, je steunpunten. Ik probeer je helpende vragen te stellen die een wereld voor je openen waarin je jezelf ziet.

We zoeken de rode draad in je leven, gebaseerd op ervaringen uit je verleden, je opvoeding, belangrijke anderen. 
Je leert jezelf kennen, wie je echt bent. Je bént niet 'het probleem' of 'de diagnose', je bent veel meer dan dat. We leggen 'het probleem' buiten jou en gaan na wat het met je doet, wat het je wil doen geloven, waarom je dat zo moeilijk vindt, op welke manier dat tegen jouw waarden schopt. Van hieruit ligt de weg open naar een leven gestuurd vanuit je eigen kern, vrij van overtuigingen of gewoontes die je belemmeren.  

Als hulpverlener ben ik zelf ook een mens, met mijn eigen geschiedenis en gevoelens. Als mens zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, met gelijkaardige verlangens en angsten. Ik laat me dan ook raken door jouw verhaal, ik voel met je mee zodat ik je zoveel mogelijk vanuit mijn mens-zijn kan benaderen. Dit neemt niet weg dat ik mijn objectieve kijk probeer te behouden en mijn wetenschappelijke kennis gebruik om je zo goed mogelijk te helpen.